top of page

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜMKÜN MÜ?

Sağlığa bakış dergisinde röportaj olarak gerçekleşmiştir

 

Günümüzde sürdürülebilirlik, kurum ve organizasyonları geleceğe taşımak adına tüm sektörler için bir gereklilik haline geldi. Bunun bilinciyle yola çıkan GrowX Yönetim Doktoru, sürdürülebilirliği sağlık alanında da uyguluyor. Bu anlamda GrowX Yönetim Doktoru Kurucu ve CEO’su Dr. Savaş Tavşancı ile sağlıkta sürdürülebilirlik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Savaş Bey, bize firmanızdan bahsedebilir misiniz?

Biz; yönetim danışmanlığı, yönetici mentorluğu, kurum içi eğitim, sahne konuşmacılığı ve network pazarlama alanlarına odaklanan iki grup şirketiyiz. GrowX Yönetim Doktoru markasıyla tarafımca İzmir’de kurulan Growx Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.’miz “kurumsallaşma, aile anayasası, sürdürülebilir büyüme, dijital dönüşüm kültürü yaratma, yatırım danışmanlığı ve kurumsal gelişim konularında” şirketlere bütüncül olarak hizmet vermektedir. ÇokParaKazandıranAdam markasıyla kardeşim Murat Tavşancı tarafından İstanbul’da kurulan diğer şirketimiz de satış ekiplerine, liderlerine ve girişimcilere satış ile ilgili uçtan uca danışmanlık, mentorluk, sahne konuşmacılığı ve eğitimler vermektedir. Ayrıca güvenli ticaret yapmak ve yeni pazarlara açılmak isteyen kurumlara 82 ülkeye yayılan kendi geniş networku ile alıcı ve satıcıları buluşturan networking hizmeti sunmaktadır. Grup olarak Ebebek, Evidea, Herbalife, Sunparadise, Sakata, Stoller, Turkcell gibi birçok yerli ve yabancı değerli markaya hizmet vermekteyiz. Öte yandan GrowX Talks, GrowX CSR gibi birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attık. Bunlarla gurur duyarak, gelişmeye devam ederek, hala vizyonumuza göre gidecek çok yolumuz ve iş hayatına dokunacak çok fazla kurumun olduğunun bilincindeyiz ve sorumluluğumuzun da farkındayız. Tüm paydaşlarımızla birlikte nice başarılara, yıllara, yollara diyoruz…

Sağlıkta sürdürülebilirlik nedir?

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktır. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim uygulamalarını kapsar. Bu konuda Dünya’daki öncü kurumlardan olan Birleşmiş Milletlerin açıkladığı sürdürülebilirlik hedefleri arasında; yoksulluğa ve açlığa son verme, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyonu, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, yenilikçilik ve alt yapı, sorumlu üretim ve tüketim gibi 17 hedef yer almaktadır. Bu hedeflerden “sağlıklı ve kaliteli yaşamı sağlama” ise sağlık sektörünü direkt ilgilendirmektedir. Sağlık sektöründe sürdürülebilirlik, doğal kaynakları tüketmeden veya ciddi ekolojik hasara neden olmadan yüksek kaliteli bakım ve iyileştirilmiş halk sağlığını temin edecek ürün ve hizmetler sunmayı ifade eder. Sürdürülebilir sağlık; enerji, seyahat, atık, tedarik, su, altyapı adaptasyonu ve binalara dikkat ederek sektörü geliştirmeyi hedefler.

Sağlıkta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için neler yapılabilir?

Ülkemizin en övündüğü ve en güçlü olduğu genç nüfusu azalıyor. Gittikçe yaşlanıyoruz. Bu konuda AB ülkelerinin hızını da geçmiş durumdayız. Tablo 1’de göreceğimiz üzere yaşlı nüfus (60 yaş üstü) 2000 yılından 2020 yılına geçen sürede %108 artmıştır. Öte yandan ekonomiye üretkenlik sağlayan yetişkinlerin (20-59 yaş) artış hızı %29, genç nüfusta %7 oranında azalış vardır.

TABLO 1: YAŞ GRUPLARINA GÖRE NÜFUS ARTIŞ/AZALIŞ ORANLARI

YAŞ GRUPLARI 2000 2020 Artış-Azalış Yüzde

YAŞLILIK 7.746.659 16.105.539 8.358.880 108%

YETİŞKİNLİK 32.604.317 42.210.475 9.606.158 29%

GENÇLİK 27.430.570 25.389.351 -2.041.219 -7%

Kaynak: Bu veriler GrowX Yönetim Doktoru yönetim danışmanları tarafından TUİK’in 2020 nüfus istatistiklerinden derlenmiştir.

Bu durumda sağlık sektörünün özellikle yetişkin nüfusun sağlıklı yaşlanmasına ve genç nüfusun sağlıklı yaşam bilincini ve yaşamını artırmaya daha çok odaklanmasını önerebiliriz. Bu hem sağlık sektörünün sürdürülebilirliğine, hem de toplumsal sürdürülebilirliğe önemli katkı yapabilir.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı en güncel 2020 sağlık istatistikleri yıllık raporuna göre 2002 ile 2020 yılları arasında hekime başvurma oranlarında en yüksek artışın %969 artış ile özel hastanelerde elde edildiğini görüyoruz (Tablo 2). Onu sırasıyla Üniversite ve devlet hastaneleri sürdürmüş. Bu da sağlık sektöründe özel sektörün etkisinin ve yerinin arttığının en büyük kanıtı... Ama kişi başına sağlık harcaması 2011 yılında 924 TL iken, 2020 yılında 2 bin 997 TL'ye yükseldi. Enflasyona oranladığımızda 2011 yılındaki 924 TL’nin 2020 yılında 2.322,35 TL olması gerekir. Bu bakış açısıyla kişi başı sağlık harcamalarında gerçek büyümenin olmadığını söyleyebiliriz.

TABLO 2: HEKİME BAŞVURMA ORANLARI

Yaş Grupları 2002 2020 Artış-Azalış Yüzde

Özel poliklinik 731.332 435.764 -295.568 -40%

Özel tıp merkezi .824.802 14.527.627 4.702.825 48%

Devlet hastanesi 109.792.128 239.981.820 130.189.692 119%

Üniversite hastanesi 8.823.361 31.725.506 22.902.145 260%

Özel hastane 5.697.170 60.906.243 55.209.073 969%

TOPLAM 134.870.795 347.578.980 212.708.167


Kaynak: Bu veriler GrowX Yönetim Doktoru yönetim danışmanları tarafından Sağlık Bakanlığı’nın 2020 sağlık istatistikleri yıllığı raporundan derlenmiştir.

Bununla birlikte Türkiye’nin tıbbi cihazlar alt sektöründe; 1.087 adet üretici firma, 1.841 adet ithalatçı firma, 387 adet üretici ve ithalatçı firma olmak üzere toplam 3.315 adet firma ve 44.667 bayii yer almaktadır. Sektördeki firmaların yaklaşık %38’i İstanbul, %31’i Ankara, %5’i İzmir ve %26’sı da başta Adana, Kayseri ve Konya olmak üzere diğer illerde faaliyet göstermektedir. Bu noktada sağlık sektörüne iş yapan tıbbi cihaz, medikal ürün, sarf malzeme gibi ürünler üreten veya ticaretini yapan şirketlere önerimiz, satış müşteri portföyünü buna göre şekillendirmeleri ve riski dağıtmaları. Kamu kurumlarının ihaleleri ile özel sektörden aldıkları işleri dengelemeliler. Zira kamu kurumlarıyla çalışıldığında fiyatlar genelde düşük, ödeme vadeleri uzun ve ihale süreçlerinde farkı dengeler işler. Özel sektörde daha karlı işlere odaklanmak mümkün, vadeler daha düşük. Burada önemli risk parayı alamama ve batak verme olabilir. Sağlık sektörünün sürdürülebilirliği için bu alanda faaliyet gösteren özel sağlık şirketlerinin de kurumsallaşma düzeylerini kesinlikle artırmaları gerekir. 2006-2009 yılında 101 halka açık şirkette yaptığım bilimsel araştırmanın sonucuna göre kurumsallaşma düzeyindeki artış veya azalış, rekabet gücünü de %79 oranında etkilemektedir.

GrowX Yönetim Doktoru olarak siz sürdürülebilirlikle ilgili neler yapıyorsunuz?

Sektörünün en iyi 10 markasından birisi olma vizyonu ile adım adım ilerleyen bir yönetim danışmanlığı markası olarak çevreyi, insanı ve verimliliği stratejilerimizin merkezine aldık. Müşteri, tedarikçi, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızdan almış olduğumuz ilham ve gelecek nesillere olan sorumluluk duygusu GrowX ailesini sürdürülebilirlik projelerine çok yüksek seviyede teşvik etmektedir. Kendi sürdürülebilirlik raporumuzu hazırlayarak yerli danışmanlık firmaları arasında öncü olacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yakında paydaşlarımızla paylaşacağız. Kendi sürdürülebilirlik stratejimizi 2P+1P olarak tanımladık:

PLANET (Çevreni KORU)

PEOPLE (İnsanı GÜÇLENDİR)

PRODUCTIVITY (İşinde ÜRETKEN OL)Bu stratejimiz ışığında #BirlikteHepİleriye mottosu ile GrowX Talks söyleşileri, GrowX CSR seminerleri, artı(k) değil artı projesi, temalı bilgi paylaşımları, gönüllü online staj programı gibi birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesine imza attık.

Geleceği birlikte şekillendireceğimize ve gelecek nesillere daha güzel bir dünyayı birlikte oluşturacağımıza gönülden inanıyoruz. GrowX, hizmet verdiği müşterilerin aldıkları bilgi ve tecrübeleri kendi şirketlerinde sürdürülebilir hale getirmeleri için süreci bir süre takip ediyor ve destek hizmetleri sunuyoruz. Sağlık işletmelerinin sürdürülebilirliğine yönelik yönetim danışmanlığı hizmetleri veriyoruz. Yönetim danışmanlığı kapsamında kurduğumuz sistemlerin çalışmadan sonra devam etme oranı %93’tür. Sürdürülebilir sağlık için bilinçli ve düzenli beslenmenin önemini iş profesyonellerine sürekli vurguluyoruz. Bu sayede sürdürülebilir bir tarımda gıda israfının önemine vurgu yapmış oluyoruz. Beslenme açısından sürdürülebilir sağlık sürdürülebilir bir tarımdan geçer. Amacımız sürdürülebilir sağlık kültürünün oluşmasına katkı sağlamak. Sağlık sektörünün karmaşık yapısı ve sağlık kuruluşlarının yarattığı sosyal, ekonomik ve çevresel etkiler dikkate alındığında sağlıkla ilgili tüm sürdürülebilirlik girişimlerinin sağlık sisteminde sürdürülebilirliğin kavramsal çerçevesinin hedeflemesi kaçınılmazdır. Sağlık sektöründe sürdürülebilirlik mümkün…

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios