top of page
6.png

«Yönetim Danışmanlığı»

Bize göre yönetim danışmanlığı, şirketlere artı değer katma hizmetidir. Danışman firmadaki ilgili yönetim danışmanlarının verdikleri tavsiyeler ve yaptıkları yönlendirmelerle şirketlerin stratejik, yönetimsel, organizasyonel ve operasyonel etkinliklerini artırmalarına katkı sağlar.   

Yönetim danışmanlığı, danışmanlık sektörü içinde farklı disiplinlerdeki büyük çeşitlilik ve danışmanların gerekli kapasitelerindeki farklılıklar nedeniyle en geniş alandır. Dünya’daki 130 milyar dolardan fazla olan toplam danışmanlık pazarının  %50 veya %55'ini kapsamaktadır (Kaynak: Cosultancy.org).

GrowX Yönetim Doktoru olarak 22 farklı sektör odaklanması ile sunduğumuz yönetim danışmanlığı hizmetlerimiz ile, müşterilerimizin aşağıda belirtilen şu kritik konularına ve fırsatlarına odaklanıyoruz:

 • Stratejik hedeflere ulaşma

 • Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim

 • Büyüme ve sürdürülebilirlik

 • İş süreçlerinin etkinliğini artırma

 • Satış ve pazarlama performansını artırma

 

Sadece tek tek parçaları değil, parçaların toplamını optimize etmenin bir çarpan etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda geliştirdiğimiz şu yapılanma modeli ile hizmetlerimizi sunuyoruz:

Yönetim Danışmanlığı hizmetimizden yararlanmak için tıklayınız...
arkaa2.png

«Yapılanma Modeli»

** Kurucu & CEO’muz Dr. Savaş Tavşancı Tarafından Geliştirilen ve Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Verirken Yararlandığımız Yapılanma Modeli

arkaa2.png
Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Kurumsallaşma ve Aile Anayasası

 • Şirketin kurumsallaşma düzeyini ölçme, analiz etme ve raporlama

 • Aile anayasası hazırlama ve ailenin kurumsallaşması

 • Şirketin kurumsallaşma düzeyini artırma

 • Aile içi fikir ayrılıklarını yönetme

 • Aile servetini koruma sistemi

 • Kuşak geçiş planlaması «4 adımlı nesiller arası geçiş»

image.png

Söz konusu danışmanlık hizmetleri verilirken Kurucu & CEO’muz Dr. Savaş Tavşancı tarafından geliştirilen 10 aşamalı kurumsallaşma modeli kullanılmaktadır

Sürdürülebilir Büyüme ve Sürdürülebilirlik

 • Büyüme yönetimi «mikro ve makro»

 • Açık fikir toplantısı «stratejik analiz»

 • Stratejik planlama ve stratejik dönüşüm 

 • İnsan, teknoloji, sistem yapılanması

 • Stratejik performans denetimi

 • Yönetim kurulu danışmanlığı 

 • Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması (CSR)

 • Turquality ve e-turquality programına hazırlık

 • Birleşme ve satın almalar - M&A

Surdurulebilirlik-nedir-1-1200x720.jpg

Sistemsel İyileştirme

 • Yeniden yapılanma

 • Üretimde malzeme akım faydasını artırma

 • Üretimde verimlilik ve üretkenlik artırma

 • Tedarik zinciri yönetimi

 • Dijital dönüşüm kültürü yaratma

 • Departman süreçlerinin iyileştirilmesi

 • Organizasyon şeması ve görev tanımları hazırlama

 • Kurum kültürü, aidiyet ve motivasyon çalışmaları

 • İşveren markası oluşturma

 • İnsan kaynakları uygulamaları

Hizmetlerimiz_son (4).png

Pazarlama Yönetimi

 • Pazarlama süreçlerini yapılandırma

 • Pazarlama organizasyonunu yeniden yapılandırma

 • Pazarlama ekibinin yetkinlik analizi

 • Pazarlamada dijital dönüşüm

 • Pazar araştırması

 • Marka yönetimi

 • Kurumsal itibar

Hizmetlerimiz_son (3).png
YD - İnstagram.png
 • Satış süreçlerini yeniden yapılandırma

 • Satış organizasyonunu yeniden yapılandırma

 • Müşteri segmentasyonu yapma

 • Satış ekibi yetkinlik analizi

 • Prim sistemi

 • Satış kanalı yapılandırma

 • Müşteri memnuniyeti

 • Satış performansını artırma

Satış Yönetimi (Yurt İçi - Yurt Dışı Satış)

arkaa2.png

Dijital Dönüşüm Kültürü Danışmanlık Hizmetimiz

Dijital Dönüşümde Kültür ve Teknoloji Uyumunun Önemi
Dijital Dönüşümde Yol Haritası:
Nereden Başlanır?
Dijital Dönüşüm Kültürü
Neden Önemli?
arkaa2.png

Yönetim Danışmanlığı Projelerindeki

Aşamalar ve Çalışma Yöntemimiz

Aşamalar»

 • Ön analiz

 • Projelendirme

 • Teklif ve değerlendirme

 • Sözleşme

 • Bilgilendirme toplantısı

 • Detaylı analiz  ve planlama çalışmaları

 • Danışmanlık çalışmaları

 • Değişim ve gelişim çalışmaları 

 • İzleme ve sürdürülebilirlik çalışmaları

 • Sonuçlandırma ve proje bitiş toplantısı

 • Proje sonrası destek hizmetler

Çalışma Yöntemimiz»

 • Bir yönetim danışmanlığı projesi, çalışmanın kapsamında, sektöre, şirketin yapısına göre 4 ay ile 2 yıl arasında sürmektedir.

 • Projede uzmanlıklarına göre birden fazla yönetim danışmanı görev yapmaktadır.

 • Yönetim danışmanları, şirkete, sektöre ve çalışma kapsamına göre belirlenmektedir.

 • Her yönetim danışmanlığı projesi, GrowX Yönetim Doktoru’na özel proje yönetimi sistemiyle yönetilmektedir.

 • Danışmanlık hizmetlerimiz online ve yüz yüze şeklinde hibrit olarak verilmektedir.

Yönetim Danışmanlığı Çalışmalarımızdan Görseller

arkaa2.png
arkaa2.png
arkaa2.png